Στον χώρο του κτηνιατρείου πραγματοποιούνται και υπηρεσίες Grooming! 

Η δουλειά ολοκληρώνεται δίχως ηρέμηση-νάρκωση στην πλειοψηφία των ζώων. Προαπαιτείται ο επιμελής αποπαρασιτισμός του ζώου από εξωπαράσιτα και το καθαρό τρίχωμα.

Απαιτείται το ραντεβού τηλεφωνικά.


Ακολουθούν φωτογραφίες από κουρέματα σε ζώα με δύσκολη εικόνα τριχώματος.

 

 

Διεύθυνση